Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums

01-02-2018

Intelektuālais īpašums ir ekskluzīvu tiesību kopums, kas piešķirts intelektuālās jaunrades darbiem. Intelektuālais īpašums ietver divu veidu tiesības: rūpnieciskais īpašums, kas ietver izgudrojumus (patentus), preču zīmes, rūpnieciskos dizainparaugus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un autortiesības, kas attiecas uz literāriem un mākslas darbiem. Kopš Līguma par Eiropas Savienības darbību stāšanās spēkā 2009. gadā Eiropas Savienībai ir skaidri noteiktas pilnvaras intelektuālā īpašuma tiesību jomā (118. pants).

Intelektuālais īpašums ir ekskluzīvu tiesību kopums, kas piešķirts intelektuālās jaunrades darbiem. Intelektuālais īpašums ietver divu veidu tiesības: rūpnieciskais īpašums, kas ietver izgudrojumus (patentus), preču zīmes, rūpnieciskos dizainparaugus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, un autortiesības, kas attiecas uz literāriem un mākslas darbiem. Kopš Līguma par Eiropas Savienības darbību stāšanās spēkā 2009. gadā Eiropas Savienībai ir skaidri noteiktas pilnvaras intelektuālā īpašuma tiesību jomā (118. pants).