Iekšējais enerģijas tirgus

01-02-2018

Lai saskaņotu un liberalizētu ES iekšējo enerģijas tirgu, kopš 1996. gada ir pieņemti pasākumi tādu jautājumu risināšanai, kuri saistīti ar piekļuvi tirgum, pārredzamību un regulēšanu, patērētāju aizsardzību, starpsavienotības atbalstīšanu un atbilstošu apgādes līmeni. Šo pasākumu mērķis ir izveidot konkurētspējīgāku, uz patērētājiem orientētu, elastīgu un nediskriminējošu ES elektroenerģijas tirgu ar piegādes cenām, kas balstās uz tirgu. Šādā veidā tiek stiprinātas un paplašinātas individuālo patērētāju un enerģētikas kopienu tiesības, risināta enerģētiskās nabadzības problēma, precizētas tirgus dalībnieku un regulatoru lomas un pienākumi un risināts elektroenerģijas, gāzes un naftas piegādes drošības, kā arī elektroenerģijas un gāzes pārvadei nepieciešamo Eiropas komunikāciju tīklu attīstības jautājums.

Lai saskaņotu un liberalizētu ES iekšējo enerģijas tirgu, kopš 1996. gada ir pieņemti pasākumi tādu jautājumu risināšanai, kuri saistīti ar piekļuvi tirgum, pārredzamību un regulēšanu, patērētāju aizsardzību, starpsavienotības atbalstīšanu un atbilstošu apgādes līmeni. Šo pasākumu mērķis ir izveidot konkurētspējīgāku, uz patērētājiem orientētu, elastīgu un nediskriminējošu ES elektroenerģijas tirgu ar piegādes cenām, kas balstās uz tirgu. Šādā veidā tiek stiprinātas un paplašinātas individuālo patērētāju un enerģētikas kopienu tiesības, risināta enerģētiskās nabadzības problēma, precizētas tirgus dalībnieku un regulatoru lomas un pienākumi un risināts elektroenerģijas, gāzes un naftas piegādes drošības, kā arī elektroenerģijas un gāzes pārvadei nepieciešamo Eiropas komunikāciju tīklu attīstības jautājums.