Aizsardzības rūpniecība

01-02-2018

Eiropas aizsardzības rūpniecība, kuras apgrozījums 2014. gadā bija EUR 97,3 miljardi un kura tieši nodarbina 500 000 un netieši – 1,2 miljonus personu, ir viena no lielākajām rūpniecības nozarēm. Tai ir raksturīgi ekonomiski un tehnoloģiski komponenti, kas ir būtiski faktori Eiropas rūpniecības konkurētspējai. 2004. gadā tika izveidota Eiropas Aizsardzības aģentūra, kas veicina šīs rūpniecības attīstību. Pašlaik nozarei jāpārvar tādas problēmas kā tirgus fragmentācija un aizsardzības izdevumu samazinājums.

Eiropas aizsardzības rūpniecība, kuras apgrozījums 2014. gadā bija EUR 97,3 miljardi un kura tieši nodarbina 500 000 un netieši – 1,2 miljonus personu, ir viena no lielākajām rūpniecības nozarēm. Tai ir raksturīgi ekonomiski un tehnoloģiski komponenti, kas ir būtiski faktori Eiropas rūpniecības konkurētspējai. 2004. gadā tika izveidota Eiropas Aizsardzības aģentūra, kas veicina šīs rūpniecības attīstību. Pašlaik nozarei jāpārvar tādas problēmas kā tirgus fragmentācija un aizsardzības izdevumu samazinājums.