Mazie un vidējie uzņēmumi

01-01-2018

99 % no visiem ES uzņēmumiem ir mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Tie nodrošina divas no trim privātā sektora darbavietām un rada vairāk nekā pusi no ES uzņēmumos radītās kopējās pievienotās vērtības. Ir pieņemtas dažādas rīcības programmas MVU atbalstam, piemēram, Mazās uzņēmējdarbības akts, pamatprogramma “Apvārsnis 2020” un COSME programma. To mērķis ir palielināt MVU konkurētspēju, izmantojot pētniecību un inovāciju, un nodrošināt MVU labāku piekļuvi finansējumam.

99 % no visiem ES uzņēmumiem ir mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). Tie nodrošina divas no trim privātā sektora darbavietām un rada vairāk nekā pusi no ES uzņēmumos radītās kopējās pievienotās vērtības. Ir pieņemtas dažādas rīcības programmas MVU atbalstam, piemēram, Mazās uzņēmējdarbības akts, pamatprogramma “Apvārsnis 2020” un COSME programma. To mērķis ir palielināt MVU konkurētspēju, izmantojot pētniecību un inovāciju, un nodrošināt MVU labāku piekļuvi finansējumam.