Ūdens aizsardzība un apsaimniekošana

01-02-2018

Ūdens ir būtisks cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvības procesu nodrošināšanas faktors un ekonomikas resurss; tā aizsardzības un pārvaldības pasākumi sniedzas pāri valstu robežām. Ar ES Ūdens pamatdirektīvu (ŪPD) ir izveidots tiesiskais regulējums, lai Eiropas Savienībā aizsargātu un atjaunotu tīra ūdens resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu ilgtermiņa izmantošanu. To papildina specifiskāki tiesību akti, piemēram, Dzeramā ūdens direktīva un Peldvietu ūdens direktīva, Plūdu direktīva un Jūras stratēģijas pamatdirektīva, kā arī starptautiski nolīgumi.

Ūdens ir būtisks cilvēku, dzīvnieku un augu dzīvības procesu nodrošināšanas faktors un ekonomikas resurss; tā aizsardzības un pārvaldības pasākumi sniedzas pāri valstu robežām. Ar ES Ūdens pamatdirektīvu (ŪPD) ir izveidots tiesiskais regulējums, lai Eiropas Savienībā aizsargātu un atjaunotu tīra ūdens resursus un nodrošinātu to ilgtspējīgu ilgtermiņa izmantošanu. To papildina specifiskāki tiesību akti, piemēram, Dzeramā ūdens direktīva un Peldvietu ūdens direktīva, Plūdu direktīva un Jūras stratēģijas pamatdirektīva, kā arī starptautiski nolīgumi.