Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS)

01-02-2018

Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) ir daudzpakāpju sistēma, kuru veido mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības iestādes, proti, Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, trīs Eiropas uzraudzības iestādes un dalībvalstu uzraudzības iestādes. EFUS mērķis ir nodrošināt saskaņotu un konsekventu finanšu uzraudzību Eiropas Savienībā. Šajā uzraudzības sistēmā notiek pārmaiņas saistībā ar banku savienības izveidi un gaidāmo Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES.

Eiropas finanšu uzraudzības sistēma (EFUS) ir daudzpakāpju sistēma, kuru veido mikroprudenciālās un makroprudenciālās uzraudzības iestādes, proti, Eiropas Sistēmisko risku kolēģija, trīs Eiropas uzraudzības iestādes un dalībvalstu uzraudzības iestādes. EFUS mērķis ir nodrošināt saskaņotu un konsekventu finanšu uzraudzību Eiropas Savienībā. Šajā uzraudzības sistēmā notiek pārmaiņas saistībā ar banku savienības izveidi un gaidāmo Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES.