Finanšu pakalpojumu politika

01-02-2018

Pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites kontekstā finanšu pakalpojumi ir būtisks elements ES centienos pabeigt iekšējā tirgus izveidi. Virzība uz integrāciju notika posmos, kurus var strukturēt šādi: 1) valstu piekļuves šķēršļu likvidēšana (1957–1973), 2) valstu tiesību aktu un politikas nostādņu saskaņošana (1973–1983), 3) iekšējā tirgus izveides pabeigšana (1983–1992), 4) vienotās valūtas zonas izveide un pirmskrīzes periods (1999–2007) un 5) pēckrīzes reforma (no 2007. gada). Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES rada jaunus sarežģījumus, kuri var ietekmēt finanšu pakalpojumu nozari gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

Pakalpojumu un kapitāla brīvas aprites kontekstā finanšu pakalpojumi ir būtisks elements ES centienos pabeigt iekšējā tirgus izveidi. Virzība uz integrāciju notika posmos, kurus var strukturēt šādi: 1) valstu piekļuves šķēršļu likvidēšana (1957–1973), 2) valstu tiesību aktu un politikas nostādņu saskaņošana (1973–1983), 3) iekšējā tirgus izveides pabeigšana (1983–1992), 4) vienotās valūtas zonas izveide un pirmskrīzes periods (1999–2007) un 5) pēckrīzes reforma (no 2007. gada). Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES rada jaunus sarežģījumus, kuri var ietekmēt finanšu pakalpojumu nozari gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.