Konkurences politika

01-02-2018

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101.–109. pantā ir izklāstīti noteikumi par konkurenci iekšējā tirgū. Saskaņā ar šiem noteikumiem starp uzņēmumiem ir aizliegtas vienošanās, kuru mērķis ir ierobežot konkurenci. Tirgū dominējošiem uzņēmumiem ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot savu stāvokli, ietekmējot tirdzniecību starp dalībvalstīm. Eiropas Komisija (“Komisija”) kontrolē uzņēmumu koncentrāciju un pārņemšanu ES mērogā, un noteiktos gadījumos tā šādas darbības var aizliegt. Ir aizliegts valsts atbalsts atsevišķiem uzņēmumiem vai ražojumiem, ja tas izraisītu konkurences izkropļojumus, taču noteiktos gadījumos šāds atbalsts ir pieļaujams. Konkurences noteikumi attiecas arī uz valsts uzņēmumiem, sabiedriskajiem pakalpojumiem un vispārējas nozīmes pakalpojumiem. Tomēr konkurences noteikumus var nepiemērot, ja, tos ievērojot, būtu apdraudēta šiem pakalpojumiem izvirzīto mērķu īstenošana.

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 101.–109. pantā ir izklāstīti noteikumi par konkurenci iekšējā tirgū. Saskaņā ar šiem noteikumiem starp uzņēmumiem ir aizliegtas vienošanās, kuru mērķis ir ierobežot konkurenci. Tirgū dominējošiem uzņēmumiem ir aizliegts ļaunprātīgi izmantot savu stāvokli, ietekmējot tirdzniecību starp dalībvalstīm. Eiropas Komisija (“Komisija”) kontrolē uzņēmumu koncentrāciju un pārņemšanu ES mērogā, un noteiktos gadījumos tā šādas darbības var aizliegt. Ir aizliegts valsts atbalsts atsevišķiem uzņēmumiem vai ražojumiem, ja tas izraisītu konkurences izkropļojumus, taču noteiktos gadījumos šāds atbalsts ir pieļaujams. Konkurences noteikumi attiecas arī uz valsts uzņēmumiem, sabiedriskajiem pakalpojumiem un vispārējas nozīmes pakalpojumiem. Tomēr konkurences noteikumus var nepiemērot, ja, tos ievērojot, būtu apdraudēta šiem pakalpojumiem izvirzīto mērķu īstenošana.