Vispārējā nodokļu politika

01-02-2018

Tiesības uzlikt nodokļus ir dalībvalstu ziņā, un ES ir tikai ierobežota kompetence. Tā kā ES nodokļu politika ir vērsta uz vienotā tirgus netraucētas darbības nodrošināšanu, saskaņota netiešo nodokļu uzlikšana notika pirms tiešo nodokļu uzlikšanas. Cīņa pret kaitējošu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu ir kļuvusi par jaunu politikas prioritāti. Ar nodokļiem saistīti pasākumi dalībvalstīm jāpieņem vienprātīgi. Ar Eiropas Parlamentu nodokļu jautājumos – izņemot budžeta jautājumus, kur tas ir viens no abiem likumdevējiem, – ir jāapspriežas.

Tiesības uzlikt nodokļus ir dalībvalstu ziņā, un ES ir tikai ierobežota kompetence. Tā kā ES nodokļu politika ir vērsta uz vienotā tirgus netraucētas darbības nodrošināšanu, saskaņota netiešo nodokļu uzlikšana notika pirms tiešo nodokļu uzlikšanas. Cīņa pret kaitējošu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu ir kļuvusi par jaunu politikas prioritāti. Ar nodokļiem saistīti pasākumi dalībvalstīm jāpieņem vienprātīgi. Ar Eiropas Parlamentu nodokļu jautājumos – izņemot budžeta jautājumus, kur tas ir viens no abiem likumdevējiem, – ir jāapspriežas.