ES fiskālās politikas sistēma

01-01-2018

Lai nodrošinātu ekonomiskās un monetārās savienības stabilitāti, ir vajadzīga spēcīga sistēma, kas ļauj izvairīties no publisko finanšu nepietiekamas ilgtspējības. 2011. gada beigās sešu tiesību aktu kopuma satvarā tika reformēts Stabilitātes un izaugsmes pakts. Savukārt 2013. gada sākumā stājās spēkā vēl viena reforma – Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā, kurā ietilpst fiskālais pakts. 2013. gada maijā stājās spēkā regula par valsts budžeta plānu projektu novērtēšanu (daļa no divu tiesību aktu kopuma).

Lai nodrošinātu ekonomiskās un monetārās savienības stabilitāti, ir vajadzīga spēcīga sistēma, kas ļauj izvairīties no publisko finanšu nepietiekamas ilgtspējības. 2011. gada beigās sešu tiesību aktu kopuma satvarā tika reformēts Stabilitātes un izaugsmes pakts. Savukārt 2013. gada sākumā stājās spēkā vēl viena reforma – Līgums par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomikas un monetārajā savienībā, kurā ietilpst fiskālais pakts. 2013. gada maijā stājās spēkā regula par valsts budžeta plānu projektu novērtēšanu (daļa no divu tiesību aktu kopuma).