Eiropas Centrālā banka (ECB)

01-02-2018

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir Ekonomikas un monetārās savienības galvenā iestāde un kopš 1999. gada 1. janvāra ir atbildīga par monetāro politiku eurozonā. ECB kopā ar visu dalībvalstu centrālajām bankām veido Eiropas Centrālo banku sistēmu. Eiropas Centrālo banku sistēmas galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti. Kopš 2014. gada 4. novembra ECB ir atbildīga par konkrētiem uzdevumiem saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros. Kā banku darbības uzraudzītāja ECB ir arī konsultatīva loma kredītiestāžu noregulējuma plānu novērtēšanā.

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir Ekonomikas un monetārās savienības galvenā iestāde un kopš 1999. gada 1. janvāra ir atbildīga par monetāro politiku eurozonā. ECB kopā ar visu dalībvalstu centrālajām bankām veido Eiropas Centrālo banku sistēmu. Eiropas Centrālo banku sistēmas galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti. Kopš 2014. gada 4. novembra ECB ir atbildīga par konkrētiem uzdevumiem saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros. Kā banku darbības uzraudzītāja ECB ir arī konsultatīva loma kredītiestāžu noregulējuma plānu novērtēšanā.