Savienības ieņēmumi

01-02-2018

ES budžetu galvenokārt (99 % apmērā) finansē ar pašu resursu palīdzību. Gada ieņēmumiem pilnībā ir jāsedz gada izdevumi. Lēmumus par pašu resursu sistēmu vienprātīgi pieņem Padome, ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, un tie ir jāratificē dalībvalstīm.

ES budžetu galvenokārt (99 % apmērā) finansē ar pašu resursu palīdzību. Gada ieņēmumiem pilnībā ir jāsedz gada izdevumi. Lēmumus par pašu resursu sistēmu vienprātīgi pieņem Padome, ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu, un tie ir jāratificē dalībvalstīm.