Krāpšanas apkarošana un Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība

01-01-2018

Eiropas Savienības darbība budžeta kontroles jomā balstās uz diviem principiem – pirmkārt, uz budžeta kontroli un, otrkārt, uz Savienības finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu.

Eiropas Savienības darbība budžeta kontroles jomā balstās uz diviem principiem – pirmkārt, uz budžeta kontroli un, otrkārt, uz Savienības finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu.