Eiropas Savienība un meži

01-04-2018

Līgumos nav tieši mežiem piemērojamu noteikumu, un Eiropas Savienībai nav kopējas politikas mežsaimniecības jomā. Tātad mežsaimniecības politika pirmām kārtām ir valsts kompetencē, tomēr daudzas Eiropas līmenī veiktas darbības ietekmē mežus gan pašas Savienības teritorijā, gan trešās valstīs.

Līgumos nav tieši mežiem piemērojamu noteikumu, un Eiropas Savienībai nav kopējas politikas mežsaimniecības jomā. Tātad mežsaimniecības politika pirmām kārtām ir valsts kompetencē, tomēr daudzas Eiropas līmenī veiktas darbības ietekmē mežus gan pašas Savienības teritorijā, gan trešās valstīs.