Jūras transports: stratēģiska pieeja

01-02-2018

ES regulējums jūras transporta jomā galvenokārt attiecas uz pakalpojumu sniegšanas brīvības principa piemērošanu, kā arī pareizu konkurences noteikumu piemērošanu, vienlaicīgi nodrošinot augstu drošības līmeni, labus darba apstākļus un vides standartus.

ES regulējums jūras transporta jomā galvenokārt attiecas uz pakalpojumu sniegšanas brīvības principa piemērošanu, kā arī pareizu konkurences noteikumu piemērošanu, vienlaicīgi nodrošinot augstu drošības līmeni, labus darba apstākļus un vides standartus.