Tūrisms

01-06-2017

Kopš 2009. gada decembra tūrisma politikai ir savs juridiskais pamats. Tomēr tai joprojām nav atsevišķa budžeta ne pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2014.–2020. gadam, ne arī jaunākajā priekšlikumā par DFS 2021.–2027. gadam.

Kopš 2009. gada decembra tūrisma politikai ir savs juridiskais pamats. Tomēr tai joprojām nav atsevišķa budžeta ne pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2014.–2020. gadam, ne arī jaunākajā priekšlikumā par DFS 2021.–2027. gadam.