Vispārējā un profesionālā izglītība

01-09-2017

Saskaņā ar subsidiaritātes principu par izglītības un apmācības politiku principā lemj katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts atsevišķi. Tāpēc ES ir tikai atbalsta funkcija. Tomēr daži uzdevumi ir kopīgi visām dalībvalstīm – sabiedrības novecošana, darbaspēka prasmju trūkums, konkurence pasaules tirgū un agrīnā pirmsskolas izglītība –, tādēļ šo problēmu risināšanai ir nepieciešama kopēja atbildes reakcija un valstīm ir jāsadarbojas, mācoties citai no citas[1].

Saskaņā ar subsidiaritātes principu par izglītības un apmācības politiku principā lemj katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts atsevišķi. Tāpēc ES ir tikai atbalsta funkcija. Tomēr daži uzdevumi ir kopīgi visām dalībvalstīm – sabiedrības novecošana, darbaspēka prasmju trūkums, konkurence pasaules tirgū un agrīnā pirmsskolas izglītība –, tādēļ šo problēmu risināšanai ir nepieciešama kopēja atbildes reakcija un valstīm ir jāsadarbojas, mācoties citai no citas[1].