Trīs Austrumu partnerības valstis no Dienvidkaukāza reģiona

01-02-2018

ES Austrumu partnerības politikā, kas tika pieņemta 2009. gadā, piedalās sešas bijušās Padomju Savienības valstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina. Tā tika uzsākta, lai atbalstītu politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas šajās valstīs un šādi veicinātu demokratizāciju un labu pārvaldību, energodrošību, vides aizsardzību, kā arī ekonomisko un sociālo attīstību. Visas partnerības dalībvalstis ir Euronest parlamentārās asamblejas dalībnieces (izņemot Baltkrieviju, kuras dalība ir uz laiku pārtraukta).

ES Austrumu partnerības politikā, kas tika pieņemta 2009. gadā, piedalās sešas bijušās Padomju Savienības valstis: Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldova un Ukraina. Tā tika uzsākta, lai atbalstītu politiskās, sociālās un ekonomiskās reformas šajās valstīs un šādi veicinātu demokratizāciju un labu pārvaldību, energodrošību, vides aizsardzību, kā arī ekonomisko un sociālo attīstību. Visas partnerības dalībvalstis ir Euronest parlamentārās asamblejas dalībnieces (izņemot Baltkrieviju, kuras dalība ir uz laiku pārtraukta).