Dienvidu partnervalstis

01-02-2018

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) attiecas uz Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Lībiju, Maroku, Palestīnu, Sīriju un Tunisiju. To veido divpusējā politika starp ES un 10 konkrētajām partnervalstīm, ko papildina reģionālās sadarbības struktūra – Savienība Vidusjūrai. Reaģējot uz sacelšanās notikumiem dienvidu kaimiņvalstīs, ES saistībā ar 2011. gada EKP palielināja atbalstu demokrātiskajām pārmaiņām. 2015. gadā tā veica papildus EKP pārskatīšanu.

Eiropas kaimiņattiecību politika (EKP) attiecas uz Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Lībiju, Maroku, Palestīnu, Sīriju un Tunisiju. To veido divpusējā politika starp ES un 10 konkrētajām partnervalstīm, ko papildina reģionālās sadarbības struktūra – Savienība Vidusjūrai. Reaģējot uz sacelšanās notikumiem dienvidu kaimiņvalstīs, ES saistībā ar 2011. gada EKP palielināja atbalstu demokrātiskajām pārmaiņām. 2015. gadā tā veica papildus EKP pārskatīšanu.