Vidusāzija

01-01-2018

ES 2007. gada stratēģija Vidusāzijai pēdējoreiz tika pārskatīta 2015. gadā. Tās mērķis ir panākt stabilitāti un labklājību, vienlaikus atbalstot atvērto sabiedrību, tiesiskumu, demokratizāciju un sadarbību energoapgādes drošības un diversifikācijas jomā. Parlaments ir uzsvēris cilvēktiesību, labas pārvaldības un sociālās attīstības svarīgo nozīmi. Šajā reģionā attīstības un demokrātijas līmeņi ir ļoti atšķirīgi, un ES attiecīgi veido savu pieeju. Ir sagaidāms, ka līdz 2019. gada vidum tiks saņemts priekšlikums jaunai stratēģijai.

ES 2007. gada stratēģija Vidusāzijai pēdējoreiz tika pārskatīta 2015. gadā. Tās mērķis ir panākt stabilitāti un labklājību, vienlaikus atbalstot atvērto sabiedrību, tiesiskumu, demokratizāciju un sadarbību energoapgādes drošības un diversifikācijas jomā. Parlaments ir uzsvēris cilvēktiesību, labas pārvaldības un sociālās attīstības svarīgo nozīmi. Šajā reģionā attīstības un demokrātijas līmeņi ir ļoti atšķirīgi, un ES attiecīgi veido savu pieeju. Ir sagaidāms, ka līdz 2019. gada vidum tiks saņemts priekšlikums jaunai stratēģijai.