Personas datu aizsardzība

01-01-2018

Personas datu aizsardzība un privātās dzīves neaizskaramība ir nozīmīgas pamattiesības. Eiropas Parlaments vienmēr ir uzstājis uz to, ka ir jārod līdzsvars starp drošības palielināšanu un cilvēktiesību aizsardzību, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu. 2018. gada maijā stājās spēkā jaunie, digitālajam laikmetam pielāgotie ES datu aizsardzības noteikumi, kas nostiprina iedzīvotāju tiesības un vienkāršo noteikumus uzņēmumiem.

Personas datu aizsardzība un privātās dzīves neaizskaramība ir nozīmīgas pamattiesības. Eiropas Parlaments vienmēr ir uzstājis uz to, ka ir jārod līdzsvars starp drošības palielināšanu un cilvēktiesību aizsardzību, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu. 2018. gada maijā stājās spēkā jaunie, digitālajam laikmetam pielāgotie ES datu aizsardzības noteikumi, kas nostiprina iedzīvotāju tiesības un vienkāršo noteikumus uzņēmumiem.