Inovāciju politika

01-02-2018

Inovācijas nozīme mūsu ekonomikā aizvien pieaug. Iedzīvotāji no tās iegūst gan kā patērētāji, gan kā darbinieki. Tai ir būtiska nozīme ne tikai labāku darbvietu radīšanā, videi saudzīgākas sabiedrības veidošanā un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet arī ES konkurētspējas pasaules tirgū saglabāšanā. Inovācijas politika nodrošina saskarni starp pētniecības un tehnoloģijas attīstības politiku un rūpniecības politiku, un tās mērķis ir radīt labvēlīgu augsni ideju novadīšanai līdz tirgum.

Inovācijas nozīme mūsu ekonomikā aizvien pieaug. Iedzīvotāji no tās iegūst gan kā patērētāji, gan kā darbinieki. Tai ir būtiska nozīme ne tikai labāku darbvietu radīšanā, videi saudzīgākas sabiedrības veidošanā un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā, bet arī ES konkurētspējas pasaules tirgū saglabāšanā. Inovācijas politika nodrošina saskarni starp pētniecības un tehnoloģijas attīstības politiku un rūpniecības politiku, un tās mērķis ir radīt labvēlīgu augsni ideju novadīšanai līdz tirgum.