Cīņa pret klimata pārmaiņām

01-02-2018

ANO Klimata konferencē Parīzē 2015. gada decembrī Puses no visas pasaules vienojās ierobežot globālo sasilšanu krietni zem 2 ºC salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni. ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, vienlaikus par 27 % uzlabojot energoefektivitāti un palielinot atjaunojamo energoresursu avotu īpatsvaru līdz 27 % no galapatēriņa. Galvenais mehānisms cīņā pret klimata pārmaiņām ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma.

ANO Klimata konferencē Parīzē 2015. gada decembrī Puses no visas pasaules vienojās ierobežot globālo sasilšanu krietni zem 2 ºC salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni. ES ir apņēmusies līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, vienlaikus par 27 % uzlabojot energoefektivitāti un palielinot atjaunojamo energoresursu avotu īpatsvaru līdz 27 % no galapatēriņa. Galvenais mehānisms cīņā pret klimata pārmaiņām ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma.