Ekonomikas pārvaldība

01-04-2018

Ekonomikas pārvaldība ir iestāžu un procedūru sistēma, kas izveidota, lai īstenotu Savienības mērķus ekonomikas jomā, t.. i., koordinētu ekonomikas politiku, veicinot ES un tās pilsoņu ekonomisko un sociālo progresu. Finanšu, fiskālā un ekonomikas krīze, kas sākās 2008. gadā, parādīja, ka ES ir vajadzīgs efektīvāks ekonomikas pārvaldības modelis, nevis tikai ekonomiskā un fiskālā koordinācija, ko piemēroja līdz tam. Norises ekonomikas pārvaldības jomā ietver pastiprinātu gan fiskālās, gan makroekonomiskās politikas koordināciju un uzraudzību un finanšu krīžu pārvarēšanas sistēmas izveidošanu.

Ekonomikas pārvaldība ir iestāžu un procedūru sistēma, kas izveidota, lai īstenotu Savienības mērķus ekonomikas jomā, t.. i., koordinētu ekonomikas politiku, veicinot ES un tās pilsoņu ekonomisko un sociālo progresu. Finanšu, fiskālā un ekonomikas krīze, kas sākās 2008. gadā, parādīja, ka ES ir vajadzīgs efektīvāks ekonomikas pārvaldības modelis, nevis tikai ekonomiskā un fiskālā koordinācija, ko piemēroja līdz tam. Norises ekonomikas pārvaldības jomā ietver pastiprinātu gan fiskālās, gan makroekonomiskās politikas koordināciju un uzraudzību un finanšu krīžu pārvarēšanas sistēmas izveidošanu.