Eiropas gads attīstībai

04-03-2015

Ekonomikas krīzes laikā, kad eiropieši tiecas koncentrēties uz savām grūtībām, ES politiskā uzmanība tiek vērsta uz jaunattīstības valstīm saskaņā ar moto “Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne”. Sagaidāms, ka 2015. gads pasaulē būs izšķirošs gads, kurš vienlaicīgi ir Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas gala termiņš un kurā notiks ANO Īpašais samits par ilgtspējīgas attīstības mērķiem septembrī un klimata konference Parīzē decembrī.

Ekonomikas krīzes laikā, kad eiropieši tiecas koncentrēties uz savām grūtībām, ES politiskā uzmanība tiek vērsta uz jaunattīstības valstīm saskaņā ar moto “Mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne”. Sagaidāms, ka 2015. gads pasaulē būs izšķirošs gads, kurš vienlaicīgi ir Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas gala termiņš un kurā notiks ANO Īpašais samits par ilgtspējīgas attīstības mērķiem septembrī un klimata konference Parīzē decembrī.