Eiropieši 2016. gadā: priekšstati un cerības, cīņa pret terorismu un radikalizāciju

01-07-2016

Šis Eiropas Parlamenta Eirobarometra speciālizlaidums ir veltīts pētījumam, kuru TNS Opinion veica 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs laikposmā no 2016. gada 9. līdz 18. aprīlim. Tajā uzmanība ir pievērsta eiropiešu priekšstatiem un cerībām attiecībā uz ES rīcību, cīņu pret terorismu un savstarpējās aizsardzības klauzulu.

Šis Eiropas Parlamenta Eirobarometra speciālizlaidums ir veltīts pētījumam, kuru TNS Opinion veica 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs laikposmā no 2016. gada 9. līdz 18. aprīlim. Tajā uzmanība ir pievērsta eiropiešu priekšstatiem un cerībām attiecībā uz ES rīcību, cīņu pret terorismu un savstarpējās aizsardzības klauzulu.