REFORMU LĪGUMS UN TĀ IETEKME UZ STRUKTURĀLO UN KOHĒZIJAS POLITIKU: POZITĪVAS IZMAIŅAS EIROPAS PARLAMENTAM

10-10-2007

Šajā piezīmē tiek aplūkota virzība uz jaunu līgumu un tiek izskatīta tā ietekme uz strukturālo un kohēzijas politiku. Tajā tiek aplūkotas arī galveno dalībnieku, proti, tādu Eiropas iestāžu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju reakcija un ieguldījums kā Parlaments, Komisija, Eiropas Centrālā banka, Reģionu komiteja, Eiropas Arodbiedrību konfederācija un daudzi citi. Noslēgumā tiek aplūkoti ratifikācijas veidi, kas paredzami pēc galīgā teksta pieņemšanas.

Šajā piezīmē tiek aplūkota virzība uz jaunu līgumu un tiek izskatīta tā ietekme uz strukturālo un kohēzijas politiku. Tajā tiek aplūkotas arī galveno dalībnieku, proti, tādu Eiropas iestāžu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju reakcija un ieguldījums kā Parlaments, Komisija, Eiropas Centrālā banka, Reģionu komiteja, Eiropas Arodbiedrību konfederācija un daudzi citi. Noslēgumā tiek aplūkoti ratifikācijas veidi, kas paredzami pēc galīgā teksta pieņemšanas.