Agrīnas pirmsskolas izglītības un aprūpes kvalitāte

15-05-2013

Šajā pētījumā aplūkoti Eiropas politikas jauninājumi agrīnas pirmsskolas izglītības un aprūpes (APIA) jomā. Nesenie ES politikas jauninājumi ir izstrādāti, lai piedāvātu struktūru un kontekstu politikas jauninājumiem valstu līmenī. Apvienojot esošos datus no dažādiem avotiem un papildus veicot jaunus, padziļinātus valstu pētījumus, šajā pētījumā ierosināti būtiski kvalitatīvas APIA pīlāri. Turklāt, pamatojoties uz labas prakses gadījumu padziļinātu izpēti visā ES, šajā dokumentā sniegti priekšlikumi un ieteikumi kvalitatīvas APIA izstrādei ES.

Šajā pētījumā aplūkoti Eiropas politikas jauninājumi agrīnas pirmsskolas izglītības un aprūpes (APIA) jomā. Nesenie ES politikas jauninājumi ir izstrādāti, lai piedāvātu struktūru un kontekstu politikas jauninājumiem valstu līmenī. Apvienojot esošos datus no dažādiem avotiem un papildus veicot jaunus, padziļinātus valstu pētījumus, šajā pētījumā ierosināti būtiski kvalitatīvas APIA pīlāri. Turklāt, pamatojoties uz labas prakses gadījumu padziļinātu izpēti visā ES, šajā dokumentā sniegti priekšlikumi un ieteikumi kvalitatīvas APIA izstrādei ES.

Ārējais autors

Gert-Jan Lindeboom and Bert-Jan Buiskool (Panteia)