Eiropas Vienotās valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas ieviešana Eiropas izglītības sistēmās

14-06-2013

Šā pētījuma mērķis ir analizēt obligātās izglītības sistēmas pieeju svešvalodu apguvei. Tajā ir analizēta CEFR izmantošana eksāmenos, mācību programmas izstrādē, mācību grāmatās un skolotāju mācībās. Pētījumā ir secināts, ka CEFR vispārīgā pieeja valodu apguvei tiek īstenota, lai gan CEFR izmantošana eksāmenos ne vienmēr tiek atbalstīta; mācību programmās un mācību grāmatās tiek ņemta vērā prasme lietot valodu noteiktā kontekstā un ir sniegti ar to saistītie novērtējuma kritēriji; skolotāju mācībās ir iekļautas atsauces uz CEFR. Tomēr CEFR varētu noderēt jauns stimuls, lai palielinātu tās efektivitāti.

Šā pētījuma mērķis ir analizēt obligātās izglītības sistēmas pieeju svešvalodu apguvei. Tajā ir analizēta CEFR izmantošana eksāmenos, mācību programmas izstrādē, mācību grāmatās un skolotāju mācībās. Pētījumā ir secināts, ka CEFR vispārīgā pieeja valodu apguvei tiek īstenota, lai gan CEFR izmantošana eksāmenos ne vienmēr tiek atbalstīta; mācību programmās un mācību grāmatās tiek ņemta vērā prasme lietot valodu noteiktā kontekstā un ir sniegti ar to saistītie novērtējuma kritēriji; skolotāju mācībās ir iekļautas atsauces uz CEFR. Tomēr CEFR varētu noderēt jauns stimuls, lai palielinātu tās efektivitāti.

Ārējais autors

Simon Broek, Inge van den Ende (Panteia)