Erasmus visiem (2014–2020)

16-04-2012

Ierosinātā programma Erasmus visiem (2014.-2020. gadam) paredz apvienot plašu ES pasākumu klāstu augstākās, skolas, profesionālās un pieaugušo izglītības, jaunatnes politikas un masu sporta jomā. Šajā informatīvajā paziņojumā ir sniegts un analizēts ierosinātais konteksts, struktūra, saturs un pārvaldības struktūra. Turpinājumā tajā ir piedāvāti desmit ieteikumi, lai nodrošinātu, ka ierosinātajā programmā tiek ne tikai pilnveidota vadības efektivitāte, bet arī veltīta pietiekama uzmanība dažādu nozaru politikas individuālajām vajadzībām. Visbeidzot, tajā galvenajos vilcienos ir aprakstīti paredzētie pasākumi un budžeta piešķīrums.

Ierosinātā programma Erasmus visiem (2014.-2020. gadam) paredz apvienot plašu ES pasākumu klāstu augstākās, skolas, profesionālās un pieaugušo izglītības, jaunatnes politikas un masu sporta jomā. Šajā informatīvajā paziņojumā ir sniegts un analizēts ierosinātais konteksts, struktūra, saturs un pārvaldības struktūra. Turpinājumā tajā ir piedāvāti desmit ieteikumi, lai nodrošinātu, ka ierosinātajā programmā tiek ne tikai pilnveidota vadības efektivitāte, bet arī veltīta pietiekama uzmanība dažādu nozaru politikas individuālajām vajadzībām. Visbeidzot, tajā galvenajos vilcienos ir aprakstīti paredzētie pasākumi un budžeta piešķīrums.

Ārējais autors

Guy Haug and Bernd Wächter