Apdraudētās valodas un valodu daudzveidība Eiropas Savienībā

15-03-2013

Ņemot vērā Eiropā sastopamo valodu lielo dažādību, šajā dokumentā apskatīts, kādas varētu būt sekas dažu šo valodu izzušanai un kādus pasākumus nepieciešams plānot, lai saglabātu šīs valodas un nodrošinātu to nākotni.

Ņemot vērā Eiropā sastopamo valodu lielo dažādību, šajā dokumentā apskatīts, kādas varētu būt sekas dažu šo valodu izzušanai un kādus pasākumus nepieciešams plānot, lai saglabātu šīs valodas un nodrošinātu to nākotni.