Eurojust nākotne

16-04-2012

Šajā pētījumā vērsta uzmanība uz svarīgākajiem jautājumiem saistībā ar Eurojust nākotni, ņemot vērā ar Lisabonas līgumu izveidoto jauno sistēmu. Pētījumā novērtēta Eurojust pašreizējā struktūra un funkcijas, uz šā pamata raksturojot trīs iespējamos turpmākos Eurojust pamatvirzienus: 1) pakāpenisku pašreizējās tiesiskās sistēmas uzlabošanu; 2) atsaukšanos uz jauno līguma pamatu; un 3) līdzāspastāvēšanu ar Eiropas Prokuratūru.

Šajā pētījumā vērsta uzmanība uz svarīgākajiem jautājumiem saistībā ar Eurojust nākotni, ņemot vērā ar Lisabonas līgumu izveidoto jauno sistēmu. Pētījumā novērtēta Eurojust pašreizējā struktūra un funkcijas, uz šā pamata raksturojot trīs iespējamos turpmākos Eurojust pamatvirzienus: 1) pakāpenisku pašreizējās tiesiskās sistēmas uzlabošanu; 2) atsaukšanos uz jauno līguma pamatu; un 3) līdzāspastāvēšanu ar Eiropas Prokuratūru.

Ārējais autors

Petra Jeney (European Centre for Judges and Lawyers, European Institute of Public Administration - EIPA, Luxembourg)