Pašvaldību nozīme sociālās nevienlīdzības novēršanā

15-05-2009

Pētījumā kritiski izvērtētas pašvaldības iestāžu kompetences, instrumenti un nozīme sociālās nevienlīdzības novēršanā. Tajā sniegts vispārējs pārskats par dažādām pašvaldības iestāžu struktūrām visā Eiropas Savienībā un pievērsta padziļināta uzmanība tam, kā šīs iestādes risina konkrētus politikas uzdevumus. Izpētes detalizētā atspoguļojuma pamatā ir gadījumu izpēte, kas veikta par 13 dažādām pašvaldībām, to uzdevumiem, prioritātēm, pieeju un vajadzībām. Pētījuma mērķis ir noskaidrot kopējos faktorus, kas nosaka attiecīgo pieeju veiksmi vai neveiksmi, kā arī piedāvāt iespējamos risinājumus.

Pētījumā kritiski izvērtētas pašvaldības iestāžu kompetences, instrumenti un nozīme sociālās nevienlīdzības novēršanā. Tajā sniegts vispārējs pārskats par dažādām pašvaldības iestāžu struktūrām visā Eiropas Savienībā un pievērsta padziļināta uzmanība tam, kā šīs iestādes risina konkrētus politikas uzdevumus. Izpētes detalizētā atspoguļojuma pamatā ir gadījumu izpēte, kas veikta par 13 dažādām pašvaldībām, to uzdevumiem, prioritātēm, pieeju un vajadzībām. Pētījuma mērķis ir noskaidrot kopējos faktorus, kas nosaka attiecīgo pieeju veiksmi vai neveiksmi, kā arī piedāvāt iespējamos risinājumus.

Ārējais autors

Peter Schneidewind (Metis GmbH), Hannes Wimmer (Metis GmbH), Tony Kinsella (Expert for Metis GmbH), Szabolcs Klubuk (Metis GmbH) and Christoph Gollner (Assistant researcher of Metis GmbH)