Kā ar reģionālo un kohēzijas politiku var risināt demogrāfiskās problēmas?

16-09-2013

Šajā pētījumā sniegts pārskats par reģionālām demogrāfiskajām struktūrām un tendencēm Eiropas Savienībā, īpaši pievēršoties to iespējamai ietekmei uz sociālekonomisko un teritoriālo kohēziju, un kohēzijas politikas lomu demogrāfisko izmaiņu jautājuma risināšanā. Precīzāk, tajā analizēts, kā un kādā mērā ar 2007.– 2013. gada Eiropas kohēzijas politiku un struktūrfondiem ir risināts demogrāfisko izmaiņu jautājums reģionālā līmenī, lai gūtu lietderīgas norādes par to, kā kohēzijas politikas pasākumus varētu padarīt efektīvākus turpmākajā plānošanas periodā (2014–2020). Pētījumā ietverts literatūras un datu pārskats par demogrāfiskajām un telpiskās attīstības tendencēm ES reģionos un galvenajām politikas norisēm; pārskats par kohēzijas politikas plānošanas dokumentiem 2007.–2013. gadam; desmit reģionālo problēmsituācijas analīžu un labas prakses gadījumu padziļināta faktiskā analīze un, visbeidzot, galveno konstatējumu horizontālā analīze, lai izdarītu secinājumus un sagatavotu politikas ieteikumus 2014.–2020. gada plānošanas periodam.

Šajā pētījumā sniegts pārskats par reģionālām demogrāfiskajām struktūrām un tendencēm Eiropas Savienībā, īpaši pievēršoties to iespējamai ietekmei uz sociālekonomisko un teritoriālo kohēziju, un kohēzijas politikas lomu demogrāfisko izmaiņu jautājuma risināšanā. Precīzāk, tajā analizēts, kā un kādā mērā ar 2007.– 2013. gada Eiropas kohēzijas politiku un struktūrfondiem ir risināts demogrāfisko izmaiņu jautājums reģionālā līmenī, lai gūtu lietderīgas norādes par to, kā kohēzijas politikas pasākumus varētu padarīt efektīvākus turpmākajā plānošanas periodā (2014–2020). Pētījumā ietverts literatūras un datu pārskats par demogrāfiskajām un telpiskās attīstības tendencēm ES reģionos un galvenajām politikas norisēm; pārskats par kohēzijas politikas plānošanas dokumentiem 2007.–2013. gadam; desmit reģionālo problēmsituācijas analīžu un labas prakses gadījumu padziļināta faktiskā analīze un, visbeidzot, galveno konstatējumu horizontālā analīze, lai izdarītu secinājumus un sagatavotu politikas ieteikumus 2014.–2020. gada plānošanas periodam.

Ārējais autors

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)