ES kabotāžas autopārvadājumu attīstība un īstenošana

15-03-2013

Pētījumā analizēti Eiropas kabotāžas kravu pārvadājumu pakalpojumi Eiropas Savienībā un iztirzātas galvenās pārmaiņas, kas notikušas šā tirgus regulējumā pēdējo gadu laikā. Regulas (EK) Nr. 1072/2009 stāšanās spēkā un pakāpeniskā tirgus atvēršana dalībvalstīm ir bijuši divi galvenie pārmaiņu dzinējspēki pēdējo desmit gadu laikā. Pētījumā analizēti regulā izdarītie grozījumi un aplūkoti izpildes noteikumi dalībvalstīs. Tajā sniegti jaunākie pieejamie statistikas dati par kabotāžu. Tajā arī sniegts novērtējums sociālekonomiskajai ietekmei dalībvalstīs tagadējās un iepriekšējās regulas piemērošanas laikā attiecībā uz to, cik lielā mērā šīs pārmaiņas ir saistītas ar Regulu (EK) Nr. 1072/2009 vai citiem faktoriem.

Pētījumā analizēti Eiropas kabotāžas kravu pārvadājumu pakalpojumi Eiropas Savienībā un iztirzātas galvenās pārmaiņas, kas notikušas šā tirgus regulējumā pēdējo gadu laikā. Regulas (EK) Nr. 1072/2009 stāšanās spēkā un pakāpeniskā tirgus atvēršana dalībvalstīm ir bijuši divi galvenie pārmaiņu dzinējspēki pēdējo desmit gadu laikā. Pētījumā analizēti regulā izdarītie grozījumi un aplūkoti izpildes noteikumi dalībvalstīs. Tajā sniegti jaunākie pieejamie statistikas dati par kabotāžu. Tajā arī sniegts novērtējums sociālekonomiskajai ietekmei dalībvalstīs tagadējās un iepriekšējās regulas piemērošanas laikā attiecībā uz to, cik lielā mērā šīs pārmaiņas ir saistītas ar Regulu (EK) Nr. 1072/2009 vai citiem faktoriem.

Ārējais autors

Roberta Frisoni (Steer Davies Gleave), Francesco Dionori (Steer Davies Gleave), Christoph Vollath (Steer Davies Gleave), Karol Tyszka, Lorenzo Casullo, Clemence Routaboul, Andrius Jarzemskis and Katalin Tánczos