Jūras maģistrāļu koncepcijas pilnveide

15-12-2014

Šajā pētījumā sniegts pārskats par jūras maģistrāļu programmu kopš tās izveides. Uz veiktās izpētes pamata konstatēti trīs galvenie šķēršļi. Tie ir šādi: 1) ieinteresētās personas nav pietiekami informētas par programmu; 2) nepārtrauktības trūkums pēc projekta finansēšanas beigām; 3) ieinteresēto personu sadarbība ne vienmēr ir optimāla. Kopā ar citiem šķēršļiem šie trīs faktori ir vājinājuši programmas potenciālo ietekmi. Tāpēc ir izstrādāti ieteikumi un iespējamie scenāriji, kā pilnveidot jūras maģistrāļu koncepciju.

Šajā pētījumā sniegts pārskats par jūras maģistrāļu programmu kopš tās izveides. Uz veiktās izpētes pamata konstatēti trīs galvenie šķēršļi. Tie ir šādi: 1) ieinteresētās personas nav pietiekami informētas par programmu; 2) nepārtrauktības trūkums pēc projekta finansēšanas beigām; 3) ieinteresēto personu sadarbība ne vienmēr ir optimāla. Kopā ar citiem šķēršļiem šie trīs faktori ir vājinājuši programmas potenciālo ietekmi. Tāpēc ir izstrādāti ieteikumi un iespējamie scenāriji, kā pilnveidot jūras maģistrāļu koncepciju.