Makroreģionu jaunā loma Eiropas teritoriālajā sadarbībā

15-01-2015

Šajā pētījumā ir kritiski analizēta makroreģionu turpmākā loma Eiropas teritoriālās sadarbības īstenošanā. Pamatojoties uz pārskatu par publikācijām un konkrētu gadījumu izpēti, tajā ir izvērtēti potenciālie ieguvumi no jaunu makroreģionālo stratēģiju izstrādes, kā arī biežāk sastopamie riski un problēmas to īstenošanā. Pētījumā ir sniegti ieteikumi, kuros ir atspoguļota Eiropas Parlamenta (EP) nostāja par to, kā EP var efektīvi atbalstīt jaunu makroreģionālo stratēģiju izveidi un īstenošanu.

Šajā pētījumā ir kritiski analizēta makroreģionu turpmākā loma Eiropas teritoriālās sadarbības īstenošanā. Pamatojoties uz pārskatu par publikācijām un konkrētu gadījumu izpēti, tajā ir izvērtēti potenciālie ieguvumi no jaunu makroreģionālo stratēģiju izstrādes, kā arī biežāk sastopamie riski un problēmas to īstenošanā. Pētījumā ir sniegti ieteikumi, kuros ir atspoguļota Eiropas Parlamenta (EP) nostāja par to, kā EP var efektīvi atbalstīt jaunu makroreģionālo stratēģiju izveidi un īstenošanu.

Ārējais autors

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)