Sociālā iekļaušana ES sabiedriskā transporta jomā

16-03-2015

Šajā ziņojumā ir aprakstīta saikne starp transporta jomu un sociālo iekļaušanu, pamatojoties uz jaunākajām publikācijām, un sniegti pierādījumi par iedzīvotāju grupām, kas pakļautas lielākam atstumtības riskam sociālajā un transporta jomā. Tajā ir arī sniegti labas prakses piemēri attiecībā uz sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanu vismazāk aizsargātajiem transporta lietotājiem, lai varētu gūt norādes par to, kā uzlabot ES lomu, tai veicinot sociālās iekļaušanas jautājumu integrēšanu sabiedriskā transporta politikā.

Šajā ziņojumā ir aprakstīta saikne starp transporta jomu un sociālo iekļaušanu, pamatojoties uz jaunākajām publikācijām, un sniegti pierādījumi par iedzīvotāju grupām, kas pakļautas lielākam atstumtības riskam sociālajā un transporta jomā. Tajā ir arī sniegti labas prakses piemēri attiecībā uz sabiedriskā transporta pieejamības uzlabošanu vismazāk aizsargātajiem transporta lietotājiem, lai varētu gūt norādes par to, kā uzlabot ES lomu, tai veicinot sociālās iekļaušanas jautājumu integrēšanu sabiedriskā transporta politikā.