PĒTĪJUMS CULT KOMITEJAI – MINORITĀŠU VALODAS UN IZGLĪTĪBA: PARAUGPRAKSE UN IESPĒJAMĀS PROBLĒMAS

15-02-2017

Šis ziņojums sniedz padziļinātu salīdzinošo analīzi par trīspadsmit valodu gadījumu izpēti, lai gūtu priekšstatu par minoritāšu valodu situāciju izglītības jomā Eiropā. Ir aprakstītas norādes par paraugpraksi un izceltas problēmas, ar kurām saskaras minoritāšu valodas izglītībā. Īpaša uzmanība ir vērsta uz profesionālo izglītību un karjeras perspektīvām. Visbeidzot, šis ziņojums sniedz ieteikumus par to, kā ES var atbalstīt minoritāšu valodas izglītībā.

Šis ziņojums sniedz padziļinātu salīdzinošo analīzi par trīspadsmit valodu gadījumu izpēti, lai gūtu priekšstatu par minoritāšu valodu situāciju izglītības jomā Eiropā. Ir aprakstītas norādes par paraugpraksi un izceltas problēmas, ar kurām saskaras minoritāšu valodas izglītībā. Īpaša uzmanība ir vērsta uz profesionālo izglītību un karjeras perspektīvām. Visbeidzot, šis ziņojums sniedz ieteikumus par to, kā ES var atbalstīt minoritāšu valodas izglītībā.

Ārējais autors

Rixt VAN DONGERA, Drs. Cor VAN DER MEER and Richt STERK