ThinkTank logo Dokumenti, kas palīdz izstrādāt jaunus ES tiesību aktus
Publicēšanas datums 09-08-2017

Mapping the Representation of Women and Men in Legal Professions Across the EU

02-08-2017

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Upon request by the Committee on Legal Affairs, this study analysis is mapping across all 28 EU Member States the representation of women and men in legal professions. The aim of this study is to identify areas where women or men are currently underrepresented and to analyse the underlying reasons and constraints.

Ārējais autors

Yvonne Galligan, Renate Haupfleisch, Lisa Irvine, Katja Korolkova, Monika Natter, Ulrike Schultz, Sally Wheeler

Discrimination and access to employment for female workers with disabilities

22-06-2017

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of ...

The aim of this study is to exploit existing data and information on the access of women with disabilities to the labour market, in order to assess how multiple discrimination – gender and disability – affects the employment opportunities of these women. In addition, the study analyses whether and how the EU legislative and national policy frameworks address the multiple discrimination faced by women with disabilities. This combines a gender mainstreaming approach, such as the internalisation of a gender perspective in all disability policies and legislation, with specific measures targeted to women with disabilities. The study also includes clear indications on implementation and monitoring mechanisms. The analysis is based on available European comparative data and in-depth analysis of seven European Member States.

Ārējais autors

Istituto per la ricerca sociale: Manuela Samek Lodovici, Nicola Orlando, Daniela Loi, Serena Marianna Drufuca, Flavia Pesce ; Country experts: Denmark: Bent Greve ; France: Anne Eydoux ; Germany: Flavia Pesce ; Italy: Flavia Pesce ; Poland: Malgorzata Grabarek and Izabela Przybysz ; Spain: Elvira González Gago and Nuria Guilló Rodríguez

Legal Implications of Brexit: Customs Union, Internal Market Acquis for Goods and Services, Consumer Protection Law, Public Procurement

09-08-2017

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in ...

This in-depth analysis addresses the implications of several scenarios of the UK withdrawing from the EU in relation to the EU Customs Union, the Internal Market law for Goods and Services, and on Consumer Protection law, identifying the main cross-cutting challenges that have to be addressed irrespective of the policy choices that will be made in due course. The analysis takes the fully-fledged EU membership as a point of departure and compares this baseline scenario to a membership of the UK in the European Economic Area (EEA), the application of tailor-made arrangements, as well as the fall-back scenario, in which the mutual relationship is governed by WTO law. Following an analysis of the EU legal framework defining the withdrawal of a Member State from the EU the study develops an analytical framework that allows for the identification of the legal impact of different Brexit scenarios on policy fields falling within the ambit of the IMCO Committee. In this context, the general impact of the EEA model, the tailor-made model and the WTO model on key pieces of the currently existing acquis communautaire in these policy areas are highlighted.

Ārējais autors

Fabian AMTENBRINK, Menelaos MARKAKIS and René REPASI Erasmus School of Law, Erasmus University Rotterdam / European Research Centre for Economic and Financial Governance (EURO-CEFG) Erasmus University Rotterdam

Publicēšanas datums 07-08-2017

Publiskā iepirkuma līgumi

01-06-2017

Lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi un pakalpojumu sniegšanu, publiskā sektora iestādes slēdz līgumus. Šos līgumus, kurus, paredzot atlīdzību, slēdz ar vienu vai vairākiem uzņēmējiem, sauc par publiskā iepirkuma līgumiem, un tie veido būtisku ES iekšzemes kopprodukta daļu. Tomēr tikai neliela publisko iepirkumu līgumu procentuālā daļa tika piešķirtas ārvalstu uzņēmumiem. Iekšējā tirgus principu piemērošana šādiem līgumiem nodrošina saimniecisko resursu labāku sadalījumu un racionālāku publisko līdzekļu ...

Lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi un pakalpojumu sniegšanu, publiskā sektora iestādes slēdz līgumus. Šos līgumus, kurus, paredzot atlīdzību, slēdz ar vienu vai vairākiem uzņēmējiem, sauc par publiskā iepirkuma līgumiem, un tie veido būtisku ES iekšzemes kopprodukta daļu. Tomēr tikai neliela publisko iepirkumu līgumu procentuālā daļa tika piešķirtas ārvalstu uzņēmumiem. Iekšējā tirgus principu piemērošana šādiem līgumiem nodrošina saimniecisko resursu labāku sadalījumu un racionālāku publisko līdzekļu izmantošanu. Parlaments un Padome 2014. gadā pieņēma jaunu tiesību aktu paketi publiskā iepirkuma jomā ar mērķi vienkāršot procedūras un padarīt tās elastīgākas, lai veicinātu MVU piekļuvi publiskajam iepirkumam un nodrošinātu to, ka vairāk tiek apsvērti sociālie un vides kritēriji.

Patērētāju tiesību politika: principi un instrumenti

01-06-2017

Eiropas Parlamenta uzdevumā veiktie pētījumi liecina, ka efektīva patērētāju tiesību aizsardzības politika ir būtiski svarīga rezultatīvai un netraucētai Eiropas tirgus darbībai[1]. Vairāk pārredzamības un ar lielāku izpratni veikti darījumi, ko nodrošina pienācīgi veidota un īstenota patērētāju tiesību politika, ļauj ne vien patērētājiem rast veiksmīgākus risinājumus, bet efektīvāku padara arī tirgus darbību[2]. Tāpēc efektīva patērētāju tiesību aizsardzība ir būtiska pareizai tirgus darbībai. Tās ...

Eiropas Parlamenta uzdevumā veiktie pētījumi liecina, ka efektīva patērētāju tiesību aizsardzības politika ir būtiski svarīga rezultatīvai un netraucētai Eiropas tirgus darbībai[1]. Vairāk pārredzamības un ar lielāku izpratni veikti darījumi, ko nodrošina pienācīgi veidota un īstenota patērētāju tiesību politika, ļauj ne vien patērētājiem rast veiksmīgākus risinājumus, bet efektīvāku padara arī tirgus darbību[2]. Tāpēc efektīva patērētāju tiesību aizsardzība ir būtiska pareizai tirgus darbībai. Tās mērķis ir panākt, lai patērētājiem būtu garantēta iespēja īstenot savas tiesības attiecībās ar komersantiem, un turklāt lielāku drošību garantēt mazāk aizsargātiem patērētājiem. Finanšu krīze ir apliecinājusi, ka ar patērētāju aizsardzības noteikumiem tirgu var padarīt godīgāku un konkurenci – kvalitatīvāku. Par būtiski svarīgu Eiropas politikas mērķi ir kļuvusi nepieciešamība nodrošināt patērētājiem pilnvērtīgas iespējas, kā arī efektīvi garantēt patērētāju drošību un aizsargāt viņu ekonomiskās intereses.

Jūras transports – stratēģiska pieeja

01-06-2017

Eiropas mēroga regulējums jūras transporta jomā galvenokārt attiecas uz pakalpojumu sniegšanas brīvības principa piemērošanu, kā arī pareizu konkurences noteikumu piemērošanu, vienlaicīgi nodrošinot augstu drošības līmeni, labus darba apstākļus un vides standartus.

Eiropas mēroga regulējums jūras transporta jomā galvenokārt attiecas uz pakalpojumu sniegšanas brīvības principa piemērošanu, kā arī pareizu konkurences noteikumu piemērošanu, vienlaicīgi nodrošinot augstu drošības līmeni, labus darba apstākļus un vides standartus.

Vispārējais vienotais digitālais tirgus

01-06-2017

Vienotais digitālais tirgus ir viena no visdaudzsološākajām un vērienīgākajām progresa jomām, kas potenciāli var sniegt efektivitātes ieguvumus EUR 415 miljardu apmērā. Tas paver jaunas iespējas veicināt ekonomiku ar e-tirdzniecības palīdzību, vienlaikus sekmējot uzņēmumu administratīvo un finansiālo atbilstību un patērētāju iespēju palielināšanu, izmantojot e-pārvaldi. Tirgus un pārvaldes pakalpojumu sniegšana vienotajā digitālajā tirgū attīstās no fiksētajām uz mobilajām platformām un kļūst aizvien ...

Vienotais digitālais tirgus ir viena no visdaudzsološākajām un vērienīgākajām progresa jomām, kas potenciāli var sniegt efektivitātes ieguvumus EUR 415 miljardu apmērā. Tas paver jaunas iespējas veicināt ekonomiku ar e-tirdzniecības palīdzību, vienlaikus sekmējot uzņēmumu administratīvo un finansiālo atbilstību un patērētāju iespēju palielināšanu, izmantojot e-pārvaldi. Tirgus un pārvaldes pakalpojumu sniegšana vienotajā digitālajā tirgū attīstās no fiksētajām uz mobilajām platformām un kļūst aizvien plašāk pieejama, piedāvājot piekļuvi informācijai un saturam jebkurā laikā un vietā un ar jebkuras ierīces starpniecību (visur pieejama tirdzniecība un visur pieejama pārvaldība). Šiem sasniegumiem ir nepieciešams tāds tiesiskais regulējums, kas veicinātu mākoņdatošanas, bezrobežu mobilo datu savienojamības un vienkāršotas piekļuves informācijai un saturam attīstību, vienlaikus nodrošinot privātumu, personas datu aizsardzību, kiberdrošību un tīkla neitralitāti.

Eiropas Savienība un tās tirdzniecības partneri

01-06-2017

ES jau gadiem ilgi ir samazinājusies darbietilpīgu un zemas vērtības produktu ražošana un pieaugusi specializācija uz augstākas vērtības zīmolu precēm. Tā kā ES ekonomika ir atvērta, tirdzniecībai ir ļoti svarīga nozīme. Lai pārvarētu šķēršļus, kas apgrūtina tirdzniecību, un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus saviem uzņēmumiem, Savienība risina sarunas par vairākiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. ES ir arī viena no Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) dibinātājām un ietekmīga ...

ES jau gadiem ilgi ir samazinājusies darbietilpīgu un zemas vērtības produktu ražošana un pieaugusi specializācija uz augstākas vērtības zīmolu precēm. Tā kā ES ekonomika ir atvērta, tirdzniecībai ir ļoti svarīga nozīme. Lai pārvarētu šķēršļus, kas apgrūtina tirdzniecību, un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus saviem uzņēmumiem, Savienība risina sarunas par vairākiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. ES ir arī viena no Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) dibinātājām un ietekmīga tās dalībniece.

Publicēšanas datums 01-08-2017

The Protection of the Procedural Rights of Persons Concerned by OLAF Administrative Investigations and the Admissibility of OLAF Final Reports as Criminal Evidence

06-07-2017

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial ...

This paper provides an analysis of two crucial and interconnected aspects of the current legal framework on the investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF): the procedural safeguards for the individuals subject to the administrative investigations conducted by OLAF and the admissibility in evidence of OLAF Final Reports in national criminal proceedings. The state of the art and its shortcomings are analysed in the double perspective of the coherent protection of the EU’s financial interests and of the respect of fundamental rights provided by the EU Charter of Fundamental Rights.

Ārējais autors

Katalin Ligeti

Publicēšanas datums 31-07-2017

Member States' capacity to fight tax crimes

31-07-2017

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint ...

National provisions against tax avoidance and tax evasion, and money laundering laws and their enforcement vary widely from one Member State to the next. This study examines the administrative capabilities of EU Member States when it comes to tackling these challenges and reviews the specific measures they have taken in response to the publication of the Panama Papers. The main objectives are to evaluate whether the legal framework and the institutional configurations in place are adequate, to pinpoint the deficiencies and to suggest ways in which they could be addressed.

Gaidāmie notikumi

04-09-2017
Implementation of the Common Provisions (Reg. EU 1303/2013)
Darbseminārs -
CONT
04-09-2017
Antimicrobial Resistance
Darbseminārs -
ENVI
09-10-2017
Constituent meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Cits pasākums -
LIBE

Infografikas

Sekojiet jaunumiem!

email update imageE-pasta paziņojumu sistēma

Informēšanas sistēma pa e-pastu nosūta jaunāko informāciju uz jūsu e-pasta adresi un ļauj sekot visām ar Parlamentu saistītajām personām un notikumiem. Tā sniedz jaunāko informāciju no deputātiem, informācijas dienestiem un Ideju laboratorijas.

Sistēma ir pieejama no jebkuras Parlamenta vietnes lapas. Lai abonētu un saņemtu Ideju laboratorijas ziņojumus, pietiek norādīt e-pasta adresi, izvēlēties interesējošās tēmas, sūtīšanas biežumu (katru dienu, reizi nedēļā vai mēnesī) un apstiprināt reģistrāciju, uzklikšķinot uz e-pastā nosūtītās saites.

RSS imageRSS barotnes

Nepalaidiet garām informāciju vai jaunumus Eiropas Parlamenta vietnē, piesakoties uz RSS barotni.

Uzklikšķiniet uz zemāk redzamās saites, lai konfigurētu barotni.

widget imageRSS logrīki

Lai jūsu lapās ievietotu logrīku ar Ideju laboratorijā atrodamajām publikācijām, uzklikšķiniet uz zemāk redzamās pogas.

Izveidot RSS logrīku

Think Tank publikācijas

Par Think Tank tīmekļa vietnē iekļauto dokumentu saturu ir atbildīgi tikai un vienīgi to autori, un šajos dokumentos paustie viedokļi ne vienmēr atspoguļo Eiropas Parlamenta oficiālo nostāju. Tie ir paredzēti deputātiem un Eiropas Parlamenta darbiniekiem parlamentārajā darbā.

Ideju laboratorija ir atrodama...