4

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE - European Identity

12-04-2017

This study seeks to examine the concept, challenges and prospects of ‘collective identity’ in a European context. The text acknowledges the complex nature of collective identities in general and a common ‘European identity’ in particular. On that basis, the study critically assesses the potential of cultural and political approaches to foster allegiances with a supranational body politic such as the European Union. Particular attention is paid to the role of history and historical remembrance, as ...

This study seeks to examine the concept, challenges and prospects of ‘collective identity’ in a European context. The text acknowledges the complex nature of collective identities in general and a common ‘European identity’ in particular. On that basis, the study critically assesses the potential of cultural and political approaches to foster allegiances with a supranational body politic such as the European Union. Particular attention is paid to the role of history and historical remembrance, as well as that of bottom-up initiatives aimed at active civic engagement, in strengthening a European sense of belonging.

European Historical Memory: Policies, Challenges and Perspectives

15-04-2015

This note seeks to provide some reflections on the challenges, current policies and possible future prospects of 'historical memory' in a European context. Based on acknowledging the complex nature of collective memories in general and shared European historical remembrance in particular, including their susceptibility to political instrumentalisation, it is argued that a critical 'culture of remembering' needs to be developed. Such a culture requires increased efforts for nation states to come to ...

This note seeks to provide some reflections on the challenges, current policies and possible future prospects of 'historical memory' in a European context. Based on acknowledging the complex nature of collective memories in general and shared European historical remembrance in particular, including their susceptibility to political instrumentalisation, it is argued that a critical 'culture of remembering' needs to be developed. Such a culture requires increased efforts for nation states to come to terms with their own respective pasts in an unbiased way, yet at the same time embracing common European principles and values. In this context, the vital role of education as a tool to create an informed historical consciousness is emphasised, which provides the basis for dealing confidently not only with Europe’s past, but also present and future.

Eiropas vēsturiskā atmiņa: politika, problēmas un perspektīvas

16-09-2013

Šajā piezīmē ir apkopotas pārdomas par problēmām, pašreizējo politiku un iespējamajām nākotnes perspektīvām saistībā ar „vēsturisko atmiņu” Eiropas kontekstā. Tā kā kolektīvā atmiņa kopumā un jo īpaši kopīga Eiropas vēstures atcerēšanās, tostarp to jutīgums pret politisko instrumentalizāciju, ir sarežģīts jautājums, tiek apgalvots, ka ir jāattīsta kritiska „atcerēšanās kultūra”. Lai izveidotu šādu kultūru, dalībvalstīm ir jāpastiprina centieni objektīvi pieņemt to vēsturi, un vienlaikus tām ir jāpieņem ...

Šajā piezīmē ir apkopotas pārdomas par problēmām, pašreizējo politiku un iespējamajām nākotnes perspektīvām saistībā ar „vēsturisko atmiņu” Eiropas kontekstā. Tā kā kolektīvā atmiņa kopumā un jo īpaši kopīga Eiropas vēstures atcerēšanās, tostarp to jutīgums pret politisko instrumentalizāciju, ir sarežģīts jautājums, tiek apgalvots, ka ir jāattīsta kritiska „atcerēšanās kultūra”. Lai izveidotu šādu kultūru, dalībvalstīm ir jāpastiprina centieni objektīvi pieņemt to vēsturi, un vienlaikus tām ir jāpieņem arī kopīgi Eiropas principi un vērtības. Šajā saistībā īpaši jāizceļ tas, ka izglītība ir ļoti svarīgs rīks, ar kuru var veidot informācijā balstītu vēsturisko apziņu, kas ļauj ar pārliecību izturēties ne tikai pret Eiropas pagātnes notikumiem, bet arī pret tagadni un nākotni.

„Eiropa pilsoņiem” (2014.–2020. gads)

10-09-2012

Šī piezīme ir paredzēta, lai sniegtu īsu pārskatu un kritisku novērtējumu par 2014.–2020. gadam ierosināto programmu „Eiropa pilsoņiem”, kuras mērķis ir sekmēt vēsturisko atmiņu un sabiedrisko līdzdalību Eiropā. Pamatojoties uz iepriekšējo Eiropas līmeņa „aktīvās pilsonības” iniciatīvu principiem un šobrīd spēkā esošo programmu „Eiropa pilsoņiem”, tiek analizēta jaunā Komisijas priekšlikuma sagatavošana, priekšlikuma saturs, kā arī ES iestāžu un ieinteresēto pušu viedoklis par to. Aplūkotas arī attiecīgās ...

Šī piezīme ir paredzēta, lai sniegtu īsu pārskatu un kritisku novērtējumu par 2014.–2020. gadam ierosināto programmu „Eiropa pilsoņiem”, kuras mērķis ir sekmēt vēsturisko atmiņu un sabiedrisko līdzdalību Eiropā. Pamatojoties uz iepriekšējo Eiropas līmeņa „aktīvās pilsonības” iniciatīvu principiem un šobrīd spēkā esošo programmu „Eiropa pilsoņiem”, tiek analizēta jaunā Komisijas priekšlikuma sagatavošana, priekšlikuma saturs, kā arī ES iestāžu un ieinteresēto pušu viedoklis par to. Aplūkotas arī attiecīgās priekšrocības un trūkumi un pēc tam piedāvāti vairāki ieteikumi tiesību akta priekšlikuma pārskatīšanai.

Partneri

Sekojiet jaunumiem!

email update imageE-pasta paziņojumu sistēma

Informēšanas sistēma pa e-pastu nosūta jaunāko informāciju uz jūsu e-pasta adresi un ļauj sekot visām ar Parlamentu saistītajām personām un notikumiem. Tā sniedz jaunāko informāciju no deputātiem, informācijas dienestiem un Ideju laboratorijas.

Sistēma ir pieejama no jebkuras Parlamenta vietnes lapas. Lai abonētu un saņemtu Ideju laboratorijas ziņojumus, pietiek norādīt e-pasta adresi, izvēlēties interesējošās tēmas, sūtīšanas biežumu (katru dienu, reizi nedēļā vai mēnesī) un apstiprināt reģistrāciju, uzklikšķinot uz e-pastā nosūtītās saites.

RSS imageRSS barotnes

Nepalaidiet garām informāciju vai jaunumus Eiropas Parlamenta vietnē, piesakoties uz RSS barotni.

Uzklikšķiniet uz zemāk redzamās saites, lai konfigurētu barotni.