7

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa: vispārēji aspekti

01-03-2018

Lisabonas līgums piešķir būtisku nozīmi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošanai. Ar to ieviesa vairākus svarīgus jauninājumus: efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas procedūru, kas nepieciešama saistībā ar agrākās pīlāru struktūras likvidāciju, ES Tiesas plašāku kompetenci, un valstu parlamentu lielāku lomu. Savukārt pamattiesības ir nostiprinātas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas tagad Eiropas Savienībai ir juridiski saistoša.

Lisabonas līgums piešķir būtisku nozīmi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošanai. Ar to ieviesa vairākus svarīgus jauninājumus: efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas procedūru, kas nepieciešama saistībā ar agrākās pīlāru struktūras likvidāciju, ES Tiesas plašāku kompetenci, un valstu parlamentu lielāku lomu. Savukārt pamattiesības ir nostiprinātas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas tagad Eiropas Savienībai ir juridiski saistoša.

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās

01-03-2018

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ir balstīta uz tiesas spriedumu un nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu, un viens no tās pasākumiem ir dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana vairākās jomās. Lisabonas līgums satur konkrētāku krimināltiesību telpas izveides pamatu, vienlaikus Eiropas Parlamentam paredzot arī jaunas pilnvaras.

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ir balstīta uz tiesas spriedumu un nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu, un viens no tās pasākumiem ir dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana vairākās jomās. Lisabonas līgums satur konkrētāku krimināltiesību telpas izveides pamatu, vienlaikus Eiropas Parlamentam paredzot arī jaunas pilnvaras.

Personas datu aizsardzība

01-01-2018

Personas datu aizsardzība un privātās dzīves neaizskaramība ir nozīmīgas pamattiesības. Eiropas Parlaments vienmēr ir uzstājis uz to, ka ir jārod līdzsvars starp drošības palielināšanu un cilvēktiesību aizsardzību, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu. 2018. gada maijā stājās spēkā jaunie, digitālajam laikmetam pielāgotie ES datu aizsardzības noteikumi, kas nostiprina iedzīvotāju tiesības un vienkāršo noteikumus uzņēmumiem.

Personas datu aizsardzība un privātās dzīves neaizskaramība ir nozīmīgas pamattiesības. Eiropas Parlaments vienmēr ir uzstājis uz to, ka ir jārod līdzsvars starp drošības palielināšanu un cilvēktiesību aizsardzību, tostarp attiecībā uz datu aizsardzību un privātumu. 2018. gada maijā stājās spēkā jaunie, digitālajam laikmetam pielāgotie ES datu aizsardzības noteikumi, kas nostiprina iedzīvotāju tiesības un vienkāršo noteikumus uzņēmumiem.

Policijas sadarbība

01-01-2018

Policijas sadarbības galvenais instruments ir Eiropas Policijas birojs (Eiropols), kas ir viens no Eiropas plašākas iekšējās drošības arhitektūras centrālajiem elementiem. Sadarbība un politika joprojām attīstās, galveno uzmanību pievēršot visas ES mēroga draudu un noziedzības efektīvākai apkarošanai, un Eiropas Parlaments jo īpaši uzrauga, lai šīs darbības tiktu veiktas, ievērojot pamattiesības un datu aizsardzības noteikumus.

Policijas sadarbības galvenais instruments ir Eiropas Policijas birojs (Eiropols), kas ir viens no Eiropas plašākas iekšējās drošības arhitektūras centrālajiem elementiem. Sadarbība un politika joprojām attīstās, galveno uzmanību pievēršot visas ES mēroga draudu un noziedzības efektīvākai apkarošanai, un Eiropas Parlaments jo īpaši uzrauga, lai šīs darbības tiktu veiktas, ievērojot pamattiesības un datu aizsardzības noteikumus.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Gaidāmie notikumi

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Cits pasākums -
EPRS

Partneri

Sekojiet jaunumiem!

email update imageE-pasta paziņojumu sistēma

Informēšanas sistēma pa e-pastu nosūta jaunāko informāciju uz jūsu e-pasta adresi un ļauj sekot visām ar Parlamentu saistītajām personām un notikumiem. Tā sniedz jaunāko informāciju no deputātiem, informācijas dienestiem un Ideju laboratorijas.

Sistēma ir pieejama no jebkuras Parlamenta vietnes lapas. Lai abonētu un saņemtu Ideju laboratorijas ziņojumus, pietiek norādīt e-pasta adresi, izvēlēties interesējošās tēmas, sūtīšanas biežumu (katru dienu, reizi nedēļā vai mēnesī) un apstiprināt reģistrāciju, uzklikšķinot uz e-pastā nosūtītās saites.

RSS imageRSS barotnes

Nepalaidiet garām informāciju vai jaunumus Eiropas Parlamenta vietnē, piesakoties uz RSS barotni.

Uzklikšķiniet uz zemāk redzamās saites, lai konfigurētu barotni.