69

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

The legal nature of Country-Specific Recommendations

10-09-2019

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities endorsed by the European Council or adopted by the Council on th basis of the Annual Growth Survey. The Council ...

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities endorsed by the European Council or adopted by the Council on th basis of the Annual Growth Survey. The Council also adopts policy recommendations to the euro area as a whole in accordance with Article 136 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) following a COM proposal. Table 1 displays the development of the number of CSRs and the minimum and maximum number per Member State.

Single Resolution Board (SRB) - Accountability Arrangements and Legal Base for Hearings in the European Parliament - State of Play - August 2019

29-08-2019

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

Economic Dialogues and Exchanges of Views with the Member States under the European Semester Cycles - State-of-Play (January 2019)

28-01-2019

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament.

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament.

Eiropas Savienības Tiesa

01-03-2018

Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir viena no septiņām Eiropas Savienības iestādēm. To veido divas tiesas: pati Eiropas Savienības Tiesa un Vispārējā tiesa. Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir Eiropas Savienības jurisdikcija. Minētās tiesas nodrošina Savienības primāro un sekundāro tiesību aktu pareizu interpretāciju un piemērošanu Eiropas Savienībā. Tās pārbauda Savienības iestāžu izdoto tiesību aktu likumīgumu un lemj par to, vai dalībvalstis ir ievērojušas primārajos un sekundārajos tiesību aktos ...

Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir viena no septiņām Eiropas Savienības iestādēm. To veido divas tiesas: pati Eiropas Savienības Tiesa un Vispārējā tiesa. Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir Eiropas Savienības jurisdikcija. Minētās tiesas nodrošina Savienības primāro un sekundāro tiesību aktu pareizu interpretāciju un piemērošanu Eiropas Savienībā. Tās pārbauda Savienības iestāžu izdoto tiesību aktu likumīgumu un lemj par to, vai dalībvalstis ir ievērojušas primārajos un sekundārajos tiesību aktos noteiktos pienākumus. Tā pēc dalībvalstu tiesnešu pieprasījuma interpretē arī Savienības tiesību aktus.

Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa: vispārēji aspekti

01-03-2018

Lisabonas līgums piešķir būtisku nozīmi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošanai. Ar to ieviesa vairākus svarīgus jauninājumus: efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas procedūru, kas nepieciešama saistībā ar agrākās pīlāru struktūras likvidāciju, ES Tiesas plašāku kompetenci, un valstu parlamentu lielāku lomu. Savukārt pamattiesības ir nostiprinātas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas tagad Eiropas Savienībai ir juridiski saistoša.

Lisabonas līgums piešķir būtisku nozīmi brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidošanai. Ar to ieviesa vairākus svarīgus jauninājumus: efektīvāku un demokrātiskāku lēmumu pieņemšanas procedūru, kas nepieciešama saistībā ar agrākās pīlāru struktūras likvidāciju, ES Tiesas plašāku kompetenci, un valstu parlamentu lielāku lomu. Savukārt pamattiesības ir nostiprinātas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas tagad Eiropas Savienībai ir juridiski saistoša.

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās

01-03-2018

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ir balstīta uz tiesas spriedumu un nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu, un viens no tās pasākumiem ir dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana vairākās jomās. Lisabonas līgums satur konkrētāku krimināltiesību telpas izveides pamatu, vienlaikus Eiropas Parlamentam paredzot arī jaunas pilnvaras.

Tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās ir balstīta uz tiesas spriedumu un nolēmumu savstarpējas atzīšanas principu, un viens no tās pasākumiem ir dalībvalstu tiesību aktu tuvināšana vairākās jomās. Lisabonas līgums satur konkrētāku krimināltiesību telpas izveides pamatu, vienlaikus Eiropas Parlamentam paredzot arī jaunas pilnvaras.

Tiesu iestāžu sadarbība civillietās

01-03-2018

Preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite un personu brīva pārvietošanās pāri robežām pastāvīgi pieaug. Civillietās ar pārrobežu ietekmi Eiropas Savienība attīsta tiesību iestāžu sadarbību, veidojot saikni starp dažādām tiesu sistēmām. Galvenie mērķi ir tiesiskā noteiktība un viegla un efektīva tiesu iestāžu pieejamība, kas nozīmē vienkāršu kompetentās jurisdikcijas noteikšanu, skaidras norādes par piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī ātras un efektīvas spriedumu atzīšanas un izpildes procedūras ...

Preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite un personu brīva pārvietošanās pāri robežām pastāvīgi pieaug. Civillietās ar pārrobežu ietekmi Eiropas Savienība attīsta tiesību iestāžu sadarbību, veidojot saikni starp dažādām tiesu sistēmām. Galvenie mērķi ir tiesiskā noteiktība un viegla un efektīva tiesu iestāžu pieejamība, kas nozīmē vienkāršu kompetentās jurisdikcijas noteikšanu, skaidras norādes par piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī ātras un efektīvas spriedumu atzīšanas un izpildes procedūras.

Partnership Instrument

19-04-2017

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential ...

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential strategic partners to the EU.

Long-term management plan for cod fisheries

15-11-2016

In 2012, the Council decided on a number of measures amending a fisheries management plan covering several stocks of cod in European seas. This Council-only regulation was annulled by the Court of Justice, and the European Parliament is now to adopt a new regulation, founded on the appropriate 'co-decision' legal basis, in order to adjust this fisheries management plan.

In 2012, the Council decided on a number of measures amending a fisheries management plan covering several stocks of cod in European seas. This Council-only regulation was annulled by the Court of Justice, and the European Parliament is now to adopt a new regulation, founded on the appropriate 'co-decision' legal basis, in order to adjust this fisheries management plan.

Dialogues and Hearings in the European Parliament in the Area of Monetary, Economic and Financial Affairs

15-11-2016

This document shows all types and frequency of the Dialogues and hearings in the European Parliament in the area of monetary, economic and financial affairs.

This document shows all types and frequency of the Dialogues and hearings in the European Parliament in the area of monetary, economic and financial affairs.

Gaidāmie notikumi

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Cits pasākums -
EPRS

Partneri

Sekojiet jaunumiem!

email update imageE-pasta paziņojumu sistēma

Informēšanas sistēma pa e-pastu nosūta jaunāko informāciju uz jūsu e-pasta adresi un ļauj sekot visām ar Parlamentu saistītajām personām un notikumiem. Tā sniedz jaunāko informāciju no deputātiem, informācijas dienestiem un Ideju laboratorijas.

Sistēma ir pieejama no jebkuras Parlamenta vietnes lapas. Lai abonētu un saņemtu Ideju laboratorijas ziņojumus, pietiek norādīt e-pasta adresi, izvēlēties interesējošās tēmas, sūtīšanas biežumu (katru dienu, reizi nedēļā vai mēnesī) un apstiprināt reģistrāciju, uzklikšķinot uz e-pastā nosūtītās saites.

RSS imageRSS barotnes

Nepalaidiet garām informāciju vai jaunumus Eiropas Parlamenta vietnē, piesakoties uz RSS barotni.

Uzklikšķiniet uz zemāk redzamās saites, lai konfigurētu barotni.