123

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Datums

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pirmais pīlārs: II – tiešie maksājumi lauksaimniekiem

01-04-2018

2003. gada reforma un 2009. gada “veselīguma pārbaude” atsaistīja lielāko daļu tiešā atbalsta, un to pārveidoja par jauno vienotā maksājuma shēmu (VMS) vai – jaunajām dalībvalstīm – vienkāršoto platībmaksājumu shēmu. Regulā (ES) Nr. 1307/2013 ir noteikta tiešo maksājumu sistēma, kura ir spēkā, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

2003. gada reforma un 2009. gada “veselīguma pārbaude” atsaistīja lielāko daļu tiešā atbalsta, un to pārveidoja par jauno vienotā maksājuma shēmu (VMS) vai – jaunajām dalībvalstīm – vienkāršoto platībmaksājumu shēmu. Regulā (ES) Nr. 1307/2013 ir noteikta tiešo maksājumu sistēma, kura ir spēkā, sākot ar 2015. gada 1. janvāri.

KLP otrais pīlārs: lauku attīstības politika

01-04-2018

Kā kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) otrais pīlārs ES lauku attīstības politika ir izstrādāta, lai atbalstītu Savienības lauku apvidus un risinātu daudzās ekonomiskās, vidiskās un sabiedriskās problēmas, kādas pastāv 21. gadsimtā. Lielāka elastīguma pakāpe (salīdzinot ar pirmo pīlāru) ļauj reģionālajām, valstu un vietējām iestādēm noteikt individuālas lauku attīstības programmas septiņiem gadiem, pamatojoties uz Eiropas pasākumu plānu. Pretēji pirmajam pīlāram, ko pilnībā finansē no ES budžeta ...

Kā kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) otrais pīlārs ES lauku attīstības politika ir izstrādāta, lai atbalstītu Savienības lauku apvidus un risinātu daudzās ekonomiskās, vidiskās un sabiedriskās problēmas, kādas pastāv 21. gadsimtā. Lielāka elastīguma pakāpe (salīdzinot ar pirmo pīlāru) ļauj reģionālajām, valstu un vietējām iestādēm noteikt individuālas lauku attīstības programmas septiņiem gadiem, pamatojoties uz Eiropas pasākumu plānu. Pretēji pirmajam pīlāram, ko pilnībā finansē no ES budžeta, otrā pīlāra programmas līdzfinansē no ES fondiem un reģionālajiem vai valstu fondiem.

Implementation of EU macro-regional strategies

10-01-2018

One of the EU’s main instruments for promoting European territorial cooperation, macro-regional strategies bring together regions from Member States and third countries confronted with a common set of challenges. While each macro-regional strategy differs in terms of the countries involved or the scope of its policies, they all share the same common aim: to ensure a coordinated approach to issues best tackled together. Parliament is due to discuss an own-initiative report on the implementation of ...

One of the EU’s main instruments for promoting European territorial cooperation, macro-regional strategies bring together regions from Member States and third countries confronted with a common set of challenges. While each macro-regional strategy differs in terms of the countries involved or the scope of its policies, they all share the same common aim: to ensure a coordinated approach to issues best tackled together. Parliament is due to discuss an own-initiative report on the implementation of macro-regional strategies during its January plenary session.

Humānā palīdzība

01-01-2018

Humānā palīdzība ir ES ārējās darbības specifiska joma, ar kuru reaģē uz vajadzībām cilvēku izraisītu vai dabas katastrofu gadījumā. Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO) finansē ārkārtas palīdzības darbības un koordinē dalībvalstu politikas un pasākumus. Humānās palīdzības politikas jomā Parlaments un Padome darbojas kopā kā likumdevēji un piedalās globālajās debatēs par efektīvāku humanitāro darbību.

Humānā palīdzība ir ES ārējās darbības specifiska joma, ar kuru reaģē uz vajadzībām cilvēku izraisītu vai dabas katastrofu gadījumā. Komisijas Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO) finansē ārkārtas palīdzības darbības un koordinē dalībvalstu politikas un pasākumus. Humānās palīdzības politikas jomā Parlaments un Padome darbojas kopā kā likumdevēji un piedalās globālajās debatēs par efektīvāku humanitāro darbību.

'Omnibus regulation' – Agricultural provisions

06-12-2017

The proposed 'omnibus regulation' to amend EU financial rules represents the first occasion that changes to the basic regulations of the Common Agricultural Policy (CAP) have been formally proposed since the 2013 reform. These changes represent policy choices involving a fine-tuning and simplification of the CAP. Parliament is due to vote on the proposal during the December plenary session.

The proposed 'omnibus regulation' to amend EU financial rules represents the first occasion that changes to the basic regulations of the Common Agricultural Policy (CAP) have been formally proposed since the 2013 reform. These changes represent policy choices involving a fine-tuning and simplification of the CAP. Parliament is due to vote on the proposal during the December plenary session.

EFSI – Extension of duration ('EFSI 2.0')

05-12-2017

On 14 September 2016, the Commission proposed to extend the duration of the European Fund for Strategic Investments (EFSI) until 31 December 2020, entailing changes in its governance and financial capacity. The agreement achieved in trilogue is due to be voted during the December plenary.

On 14 September 2016, the Commission proposed to extend the duration of the European Fund for Strategic Investments (EFSI) until 31 December 2020, entailing changes in its governance and financial capacity. The agreement achieved in trilogue is due to be voted during the December plenary.

Instrument contributing to stability and peace: Adaptation for military actors

24-11-2017

The European Commission proposes to amend Regulation (EU) No 230/2014 establishing the Instrument Contributing to Stability and Peace (IcSP) to create the conditions to allow EU budgetary support for systematic and longer-term EU support for the security sector in third countries, including the military, through capacity-building programmes, the provision of non-lethal equipment and improvements in infrastructure. Parliament is due to vote on the proposal during the November II plenary session.

The European Commission proposes to amend Regulation (EU) No 230/2014 establishing the Instrument Contributing to Stability and Peace (IcSP) to create the conditions to allow EU budgetary support for systematic and longer-term EU support for the security sector in third countries, including the military, through capacity-building programmes, the provision of non-lethal equipment and improvements in infrastructure. Parliament is due to vote on the proposal during the November II plenary session.

Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija

01-11-2017

Lai veicinātu vispārēju harmonisku attīstību, Eiropas Savienība stiprina savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. ES jo īpaši cenšas samazināt atšķirības starp savu dažādo reģionu attīstības līmeņiem. Šajā kontekstā īpaša uzmanība tiek veltīta lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, un reģioniem, kam raksturīgi pastāvīgi nelabvēlīgi dabas apstākļi vai demogrāfiska atpalicība, piemēram, galējiem ziemeļu reģioniem ar ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salām un ...

Lai veicinātu vispārēju harmonisku attīstību, Eiropas Savienība stiprina savu ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju. ES jo īpaši cenšas samazināt atšķirības starp savu dažādo reģionu attīstības līmeņiem. Šajā kontekstā īpaša uzmanība tiek veltīta lauku apvidiem, apvidiem, kurus skar rūpniecības restrukturizācija, un reģioniem, kam raksturīgi pastāvīgi nelabvēlīgi dabas apstākļi vai demogrāfiska atpalicība, piemēram, galējiem ziemeļu reģioniem ar ļoti mazu iedzīvotāju blīvumu, kā arī salām un pārrobežu un kalnu reģioniem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

01-11-2017

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ir viens no galvenajiem ES kohēzijas politikas finanšu instrumentiem. Tā mērķis ir palīdzēt samazināt Eiropas reģionu attīstības līmeņu atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību. Īpaša uzmanība tajā tiek pievērsta reģioniem, kuri cieš no pastāvīgiem nelabvēlīgiem dabas vai demogrāfiskiem apstākļiem, piemēram, attālākiem mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem un salām, pārrobežu un kalnu reģioniem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) ir viens no galvenajiem ES kohēzijas politikas finanšu instrumentiem. Tā mērķis ir palīdzēt samazināt Eiropas reģionu attīstības līmeņu atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību. Īpaša uzmanība tajā tiek pievērsta reģioniem, kuri cieš no pastāvīgiem nelabvēlīgiem dabas vai demogrāfiskiem apstākļiem, piemēram, attālākiem mazapdzīvotiem ziemeļu reģioniem un salām, pārrobežu un kalnu reģioniem.

Solidaritātes fonds

01-11-2017

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ļauj ES sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstij, pievienošanās sarunvalstij vai reģionam lielas dabas katastrofas gadījumā.

Eiropas Savienības Solidaritātes fonds ļauj ES sniegt finansiālu atbalstu dalībvalstij, pievienošanās sarunvalstij vai reģionam lielas dabas katastrofas gadījumā.

Gaidāmie notikumi

20-11-2019
Europe's Future: Where next for EU institutional Reform?
Cits pasākums -
EPRS
21-11-2019
Looking back on 1989: The Fight for Freedom
Cits pasākums -
EPRS

Partneri

Sekojiet jaunumiem!

email update imageE-pasta paziņojumu sistēma

Informēšanas sistēma pa e-pastu nosūta jaunāko informāciju uz jūsu e-pasta adresi un ļauj sekot visām ar Parlamentu saistītajām personām un notikumiem. Tā sniedz jaunāko informāciju no deputātiem, informācijas dienestiem un Ideju laboratorijas.

Sistēma ir pieejama no jebkuras Parlamenta vietnes lapas. Lai abonētu un saņemtu Ideju laboratorijas ziņojumus, pietiek norādīt e-pasta adresi, izvēlēties interesējošās tēmas, sūtīšanas biežumu (katru dienu, reizi nedēļā vai mēnesī) un apstiprināt reģistrāciju, uzklikšķinot uz e-pastā nosūtītās saites.

RSS imageRSS barotnes

Nepalaidiet garām informāciju vai jaunumus Eiropas Parlamenta vietnē, piesakoties uz RSS barotni.

Uzklikšķiniet uz zemāk redzamās saites, lai konfigurētu barotni.