Klassifikazzjoni komuni ta' unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS)

01-11-2017

L-Unjoni Ewropea stabbiliet klassifikazzjoni komuni tal-unitajiet territorjali għall-istatistika, imsejħa "NUTS", sabiex tiffaċilita l-ġbir, l-iżvilupp u l-pubblikazzjoni ta' statistika reġjonali armonizzata fl-UE. Din is-sistema ġerarkika tintuża wkoll għall-analiżijiet soċjoekonomiċi tar-reġjuni u t-tiswir ta' interventi fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni tal-UE.

L-Unjoni Ewropea stabbiliet klassifikazzjoni komuni tal-unitajiet territorjali għall-istatistika, imsejħa "NUTS", sabiex tiffaċilita l-ġbir, l-iżvilupp u l-pubblikazzjoni ta' statistika reġjonali armonizzata fl-UE. Din is-sistema ġerarkika tintuża wkoll għall-analiżijiet soċjoekonomiċi tar-reġjuni u t-tiswir ta' interventi fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni tal-UE.