Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd

01-01-2018

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd hija bbażata fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat sfruttament sostenibbli ambjentali ta' dawk ir-riżorsi u l-vijabilità fit-tul tas-settur. Biex dan l-objettiv jintlaħaq, bosta standards Ewropej jirregolaw l-aċċess għall-ibħra tal-Unjoni, l-allokazzjoni u l-użu tar-riżorsi, il-qabdiet totali permissibbli, il-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd u miżuri tekniċi oħra.

Il-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd hija bbażata fuq il-ħtieġa li jiġi żgurat sfruttament sostenibbli ambjentali ta' dawk ir-riżorsi u l-vijabilità fit-tul tas-settur. Biex dan l-objettiv jintlaħaq, bosta standards Ewropej jirregolaw l-aċċess għall-ibħra tal-Unjoni, l-allokazzjoni u l-użu tar-riżorsi, il-qabdiet totali permissibbli, il-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd u miżuri tekniċi oħra.