Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali

01-09-2017

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-deċiżjonijiet relatati mal-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-fatt jittieħdu minn kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE). Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa rwol ta' appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet professjonali tal-ħaddiema, kompetizzjoni globali u edukazzjoni tat-tfulija bikrija — u għaldaqstant jeħtieġu risponsi komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu minn xulxin[1].

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, id-deċiżjonijiet relatati mal-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ fil-fatt jittieħdu minn kull Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (UE). Għaldaqstant ir-rwol tal-UE huwa rwol ta' appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet professjonali tal-ħaddiema, kompetizzjoni globali u edukazzjoni tat-tfulija bikrija — u għaldaqstant jeħtieġu risponsi komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu minn xulxin[1].