Il-politika tal-komunikazzjoni

01-04-2018

Il-ħtieġa ta' komunikazzjoni effettiva għandha bażi ġuridika fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li tiggarantixxi d-dritt taċ-ċittadini kollha li jkunu infurmati dwar kwistjonijiet Ewropej. L-istituzzjonijiet tal-UE żviluppaw diversi għodod u servizzi biex jibqgħu f'kuntatt mal-pubbliku u jinfurmaw lill-pubbliku. Sa mill-varar formali tagħha fl-2012, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ippermettiet liċ-ċittadini jiġu involuti b'mod aktar dirett fil-leġiżlazzjoni l-ġdida u l-kwistjonijiet Ewropej.

Il-ħtieġa ta' komunikazzjoni effettiva għandha bażi ġuridika fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li tiggarantixxi d-dritt taċ-ċittadini kollha li jkunu infurmati dwar kwistjonijiet Ewropej. L-istituzzjonijiet tal-UE żviluppaw diversi għodod u servizzi biex jibqgħu f'kuntatt mal-pubbliku u jinfurmaw lill-pubbliku. Sa mill-varar formali tagħha fl-2012, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ippermettiet liċ-ċittadini jiġu involuti b'mod aktar dirett fil-leġiżlazzjoni l-ġdida u l-kwistjonijiet Ewropej.