L-għajnuna umanitarja

01-01-2018

L-għajnuna umanitarja hija qasam ta' azzjoni esterna tal-UE li jirrispondi għall-ħtiġijiet f'każ ta' diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem. Id-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej (ECHO) tal-Kummissjoni jiffinanzja operazzjonijiet ta' sokkors u jikkoordina l-politiki u l-attivitajiet tal-Istati Membri. Il-Parlament u l-Kunsill jaġixxu bħala koleġiżlaturi fit-tfassil tal-istrateġijatal-UE dwar l-għajnuna umanitarja u jieħdu sehem fid-dibattitu globali dwar azzjoni umanitarja aktar effikaċi.

L-għajnuna umanitarja hija qasam ta' azzjoni esterna tal-UE li jirrispondi għall-ħtiġijiet f'każ ta' diżastri naturali jew ikkawżati mill-bniedem. Id-Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej (ECHO) tal-Kummissjoni jiffinanzja operazzjonijiet ta' sokkors u jikkoordina l-politiki u l-attivitajiet tal-Istati Membri. Il-Parlament u l-Kunsill jaġixxu bħala koleġiżlaturi fit-tfassil tal-istrateġijatal-UE dwar l-għajnuna umanitarja u jieħdu sehem fid-dibattitu globali dwar azzjoni umanitarja aktar effikaċi.