–Id-dritt li titressaq petizzjoni

01-10-2017

Minn kemm ilu fis-seħħ it-Trattat ta' Maastricht, kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt li jressaq petizzjoni quddiem il-Parlament Ewropew permezz ta' lment jew talba rigward kwistjoni li tikkonċerna wieħed mill-oqsma ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonijiet jiġu eżaminati mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament, li jieħu deċiżjoni dwar l-ammissibilità tagħhom u huwa inkarigat mill-ipproċessar tagħhom.

Minn kemm ilu fis-seħħ it-Trattat ta' Maastricht, kull ċittadin tal-UE għandu d-dritt li jressaq petizzjoni quddiem il-Parlament Ewropew permezz ta' lment jew talba rigward kwistjoni li tikkonċerna wieħed mill-oqsma ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonijiet jiġu eżaminati mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Parlament, li jieħu deċiżjoni dwar l-ammissibilità tagħhom u huwa inkarigat mill-ipproċessar tagħhom.